Campament La Molina 4t, 5è i 6è: darrers avisos

Benvolgudes famílies,

Us volem comentar que seria important que, quan abans, féssiu la inscripció als Campaments de La Molina, per anar gestionant i organitzant aspecte com les places, l’autobús…

Volem recordar diversos aspectes:

Sobre el pagament:

– La fitxa d’inscripció, que us adjuntem amb el correu, podeu fer-nos-la arribar a aquesta direcció o deixar-la un dia al club. Els que us apunteu fent el pack amb el curs d’estiu de La Farga és important que també la dugueu!

– Per fer el pagament dels campaments, heu de fer una transferència al número de compte a la qual heu d’adjuntar la paraula ‘campament’ i el nom i cognom del vostre fill:

IBAN: ES65 0081 1764 4600 0108 2313

– Si algú preferís un altre mètode de pagament, que es posi en contacte amb Alfonso Infiesta al correu: direcciontecnica@clubdaran.org 

– Els que feu el pack del curs d’estiu de La Farga i del campament el millor és que feu el pagament global al col·legi.

Sobre l’horari i altres aspectes

L’horari definitiu de sortida i d’arribada del Campament pels nois de 4t, 5è i 6è de Primària serà:

Dimarts 14 de juliol

09:00h – s’ha d’estar al davant de La Farga per carregar les motxilles al bus.

09:30h – sortida del bus

Dinarem al campament de La Molina.

Dimecres 22

14:00h –  arribada a La Farga

Avisos importants:

 1. És important que els nanos duguin roba d’abric. Durant el dia s’està molt bé, però a la nit refresca. Seria bo que es duguessin abric i alguns jerseis.
 1. Han de dur gorra; tant pel sol com per alguns dels jocs en què serà necessària. És recomanable que duguin crema solar.
 1. Necessitaran una samarreta blanca pels tallers (que pintarem, esquinçarem… per fer les disfresses).
 1. Algun dels dies farem una gimcana, excursió… En què anirem pel riu que creua el campament. Per a això, és important que duguin o bé calçat de riu, o bé unes vambes que puguin mullar-se.
 2. No oblideu de donar-los bosses per a què puguin separar la roba bruta de la neta.
 3. És important que els nanos duguin el CATSALUT per qualsevol incidència. El dia de la sortida, hi haurà un dels monitors que els recollirà. Els nois que tenen especial sensibilitat a la llum solar és bo que es duguin crema protectora.

 

Estimadas familias,

Queremos comentaros que sería importante que, cuanto antes, hicieseis la inscripción a los Campamentos de La Molina, para ir gestionando y organizando aspectos como las plazas, el autobús…

Sobre el pago:

– La ficha de inscripción, que os adjuntamos con el correo, podéis hacérnosla llegar a esta misma dirección o dejarla un día en el club. ¡Los que os apuntáis haciendo el pack con el curso de verano de La Farga es importante que también la traigáis!

– Para hacer el pago de los campamentos, tenéis que hacer una transferencia al siguiente número de cuenta: IBAN: ES65 0081 1764 4600 0108 2313

Cuando lo hagáis, añadid la palabra ‘campamento’ y el nombre y apellido de vuestro hijo.

– Si alguno prefiriese otro método de pago, que se ponga en contacto con Alfonso Infiesta en el correo: direcciontecnica@clubdaran.org 

– Los que hacéis el pack del curso de verano de La Farga y del campamento lo mejor es que hagáis el pago global al colegio.

Sobre el horario y otros aspectos

El horario definitivo de salida y de llegada del Campamento para los chicos de 4º, 5º y 6º de Primaria será:

Martes 14 de julio

09:00h – hay que estar delante de La Farga para cargar las mochilas en el bus.

09:30h – salida del bus

Comeremos en el campamento de La Molina.

Miércoles 22

14:00h –  llegada a La Farga

Avisos importantes:

 1. Es importante que los chavales traigan ropa de abrigo. Durante el día se está muy bien, pero por la noche refresca. Sería bueno que se trajesen abrigo y algunos jerséis.
 1. Tienen que traer  gorra; tanto para el sol como para algunos de los juegos en los cuales será necesaria. Es recomendable que traigan crema solar.
 1. Necesitarán una camiseta blancapara los talleres (la pintaremos, romperemos… para hacer los disfraces).
 1. Alguno de los días haremos una gincana, excursión…  Por la zona del río que cruza el campament. Para esto, es importante que traigan, o bien calzado de río, o bien unas zapatillas deportivas que puedan mojar.
 1. No olvidéis darles bolsas para que puedan separar la ropa sucia de la ropa limpia.
 2. Es importante que los chavales traigan el CATSALUTpara cualquier incidencia. El día de la salida, habrá uno de los monitores que los recogerá.